آرشیو : خودروهای لوکس
  • خبر _ ایران در حال مرگ است با خودروهای لوکس چند میلیاردی و دلار ۲۰هزار تومانی و سکه ۵میلیونی. کمی صبر کنیم. شاید تو شاید من شاید ما یک جا بایستیم و به دوردست ها نگاه کنیم، ببینیم تمام زندگی دلار و طلا نیست. ما برای یک قطره آب گاهی حاضریم تمام طلایمان را بدهیم فقط برای یک قطره. ما تمام زندگیمان را برای آب صرف می کنیم تا ایرانمان را، فرزندان کشورمان را، نجات دهیم.
    تاریخ انتشار: سه شنبه, ۱۷ مهر
[ajax_dropdown 85]