آرشیو : دانه سویا،غلات، کاهش قیمت سویا،قرارداد تجاری با چین،جنگ تجاری بین آمریکا و چین
  • خبر _ در پی خودداری چین از خرید دانه سویای تولیدی آمریکا کشاورزان این کشور از نبود مشتری برای محصولی که دو دهه است کشت می کنند ، رنج می برند.
    تاریخ انتشار: شنبه, ۲ شهریور
[ajax_dropdown 85]