آرشیو : رکود اقتصادی
  • خبر _ تشدید بحران کم آبی در سال های آینده با توجه به افزایش جمعیت روبه رشد، تخریب بی رویه خاک و پوشش گیاهی و جنگل، اجتناب ناپذیر است و از آنجایی که سلامت محیط زیست پیوندی تنگاتنگ با حیات سالم جامعه دارد، تامین فضای سالم و حفظ محیط زیست مناسب، بر جبران خسارت های ناشی از تخریب محیط زیست مقدم خواهد بود. از این رو باغداری و زراعت، از ارکان اصلی حفظ محیط زیست و منابع آب و خاک کشور به شمار می رود.
    تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲ آبان
  • تنظیم بازار و نظارت عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
    وضعیت بازار موادغذایی، بیانگر ضعف در تنظیم بازار و نظارت است
    خبر _ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از گرانی گوشت قرمز گفت: این که قیمت بسیاری از کالاها به بهانه افزایش نرخ دلار با رشد روبرو می شوند، غیرقابل پذیرش است، چرا که نرخ برخی از کالاها متاثر از قیمت ارز نیست یا حداقل تاثیرپذیری کمتری دارند، بنابراین وضعیت موجود در بازار موادغذایی، بیانگر ضعف در تنظیم بازار و نظارت بوده که شرایط را برای دلالی کاذب فراهم کرده است.
    تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۹ فروردین
[ajax_dropdown 85]