آرشیو : رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 • واکسن رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی:
  واکسن در موسسه رازی بدون تحقیق تولید نمی شود
  خبر _ رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، تحقیقات را زیربنای تولید در موسسه رازی دانست و تاکید کرد: هیچ واکسنی در موسسه رازی تولید نخواهد شد، مگر آنکه پیش از آن تحقیقات مربوط به آن بیماری انجام شده باشد.
  تاریخ انتشار: یکشنبه, ۳۰ دی
 • خبر _ رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با اشاره به تقاضای شرکت هایی از کشورهای هند و سوریه به منظور انتقال فناوری محصولات این موسسه گفت: مذاکراتی نیز با بخش خصوصی کشورمان برای تولید واکسن های دام و طیور انجام شده است.
  تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۵ دی
 • واکسن رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی:
  تولید واکسن در موسسه رازی ۳۰۰ میلیون دز افزایش یافت
  خبر _ رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با بیان اینکه در سال جاری با توجه به نوسانات نرخ ارز، تولید و فروش واکسن طیور نیز افزایش یافته است و متقاضیان بیشتری به موسسه روی آورده اند، گفت: در سال جاری (تا پایان آذرماه) با توجه به افزایش تقاضا در بخش طیور نسبت به سال گذشته، در مجموع 300 میلیون دز بیشتر واکسن در موسسه تولید شد.
  تاریخ انتشار: سه شنبه, ۱۸ دی
[ajax_dropdown 85]