آرشیو : زلزله‌های بزرگ
  • خبر _ دانشمندان هشدار دادند باتوجه به کاهش سرعت چرخش زمین، سال آینده شاهد تعداد زیادی زلزله ویرانگر خواهیم بود.
    تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۹ آبان
[ajax_dropdown 85]