آرشیو : سبد غذايي
  • خبر _ انواع گوشت و از جمله گوشت مرغ در سبد غذايي خانوارهاي ايراني از اهميت ويژ هاي برخوردار است. از زماني كه قيمت گوشت قرمز افزايش پيدا كرده، اهميت گوشت مرغ در سبد مصرفي خانوارها افزايش يافته است.
    تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱ خرداد
  • معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی؛
    صراحتا وجود هرگونه هورمون در پرورش مرغ را تكذيب مي‌كنم
    خبر _ طيور> حسن ركني بحث استفاده از هورمون در پرورش مرغ را شايعه‌اي بي اساس عنوان كرد و اظهارداشت: هر از گاهي افراد غيرمتخصص به اين موضوع دامن مي‌زنند و تاوان اين اظهار نظرات را توليدكنندگان مي‌پردازند.
    تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۲۱ خرداد
[ajax_dropdown 85]