آرشیو : شاپور کاکولکی
  • شیلات با مشارکت صیادان، معاون صید اداره کل شیلات استان مازندران:
    شیلات با مشارکت صیادان، دریای مازندران  را احیا می کند
    خبر _ معاون صید اداره کل شیلات استان مازندران با اشاره به مشارکت صیادان در مراحل کاشت، داشت و برداشت دریای مازندران گفت: امسال پیش بینی می شود مهاجرت ماهی به دریا از طریق تکثیر طبیعی به حدود 25 میلیون بچه ماهی برسد.
    تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۶ فروردین
  • خبر _ معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات گفت: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور رسما اعلام کرد که مجوز افزایش ناوگان صیادی را به استان های ساحلی نمی دهیم، زیرا ظرفیت این کار وجود ندارد و اقتصاد صیادان را با خطر مواجه خواهد کرد.
    تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۲ فروردین
[ajax_dropdown 85]