آرشیو : صنعت محصولات کشاورزی
  • خبر _ آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان قزوین طی سال های 95 و 96 این صنعت عظیم را با چالش های فراوانی مواجه ساخت و در نهایت با چاره اندیشی و به کارگیری تیم ممیزی برای عوامل محیطی و انسانی بیماری آنفلوآنزا مدیریت شد.
    تاریخ انتشار: شنبه, ۷ اردیبهشت
[ajax_dropdown 85]