آرشیو : فقر پروتئین
  • خبر _ تخم مرغ داستان شگفت انگیزی برای گفتن دارد. افزایش محبوبیت آن در کشورهای توسعه یافته، محدودیت های کمتر مذهبی برای مصرف و غذای سالم و تغذیه کامل، نقش تولید این محصول را نمایان تر می کند.
    تاریخ انتشار: دوشنبه, ۱۸ تیر
[ajax_dropdown 85]