آرشیو : قانون بودجه
  • یادداشت _ بر اساس مفاهیم اثبات شده جهانی مبنی بر الزام خروج کامل دستگاه های دولتی از مبانی اجرایی و جاری در کشور و انتقال به نظام خصوصی سازی و رقابتی با هدف ارتقای سطح کیفیت تولیدات کالای ایرانی به معنای واقعی، شوربختانه این مهم تاکنون به درستی و معنای واقعی شکل نگرفته است.
    تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۹ فروردین
  • خبر _ سازمان دامپزشكي به عنوان متولي قانوني وصول رديف درآمدي 160125، بايستي تمام تلاش خود را در راستاي وصول كامل اين درآمدها و استفاده از آن در جهت كمك به بهداشت جامعه و پرداخت غرامت به صاحبان دام‌ها به كار بندد ...
    تاریخ انتشار: یکشنبه, ۴ مرداد
[ajax_dropdown 85]