آرشیو : مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی
  • خبر _ «دکتر احمد شریعتی» در این مراسم که در محل شبکه دامپزشکی مشهد انجام شد گفت: وظیفه مندی زیادی در سازمان دامپزشکی وجود دارد که گاها اهمیت این سازمان را حتی از برخی وزارتخانه ها نیز بیشتر می کند.
    تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۴ بهمن
  • خبر _ مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی در دیدار اعضای انجمن صنفی مسئولین و دستیاران فنی بهداشتی دامپزشکی استان بر لزوم اجرای ماده 19 با تعامل و وفاق بین طرف های مختلف این دستورالعمل تاکید کرد.
    تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۸ آذر
[ajax_dropdown 85]