آرشیو : مرغداران سنتی
  • کاهش 700 هزار تنی واردات خوراک دام صنعتی مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور:
    کاهش ۷۰۰ هزار تنی واردات خوراک دام صنعتی با استفاده از ظرفیت داخلی
    خبر _ مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با بیان اینکه ظرفیت کارخانه های تولید خوراک دام 19 تا 20 میلیون تن برآورد شده اما در حال حاضر تولید خوراک صنعتی کمتر از 50 درصد ظرفیت موجود است، گفت: خواب سرمایه و استفاده نکردن از این ظرفیت، به صنعت صدمه زیادی می زند.
    تاریخ انتشار: شنبه, ۱۶ تیر
[ajax_dropdown 85]