آرشیو : مرغدار پیش کسوت مازندرانی
  • خبر _ مرغدار پیش کسوت مازندرانی، با اشاره به اعتصاب کامیونداران در بنادر، از وزارت جهاد کشاورزی خواست برای ارسال محموله نهاده های دام و طیور به واحدهای پرورش، در شرایط کنونی از ترابری ارتش و سپاه کمک بگیرد.
    تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲ آبان
[ajax_dropdown 85]