آرشیو : مصرف آنتی بیوتیک
  • خبر _ در حالی که سیاست گذاران و مقامات بهداشتی جهان با تهدید جدی مقاومت ضدمیکروبی مواجه هستند، با نوآوری هایی در زمینه تغذیه پایدار طیور، ابزارهایی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند که عملکرد و بازده پرندگان را با کاهش مصرف آنتی بیوتیک بهبود می بخشد.
    تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۷ فروردین
  • رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی خبر داد؛
    تولید 1000 تن مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک درخراسان رضوی
    خبر _ ظرفیت تولید مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک در خراسان رضوی پس از گذشت 5 سال به عنوان پیشگام تولید این محصول به مرز 1000 تن در ماه رسید.
    تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۴ شهریور
[ajax_dropdown 85]