آرشیو : معارفه سرپرست دامپزشکی مشهد
  • خبر _ «دکتر احمد شریعتی» در این مراسم که در محل شبکه دامپزشکی مشهد انجام شد گفت: وظیفه مندی زیادی در سازمان دامپزشکی وجود دارد که گاها اهمیت این سازمان را حتی از برخی وزارتخانه ها نیز بیشتر می کند.
    تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۴ بهمن
[ajax_dropdown 85]