آرشیو : معاون تولیدات امور دامی وزارت جهاد کشاورزی
  • گوشت قرمز معاون تولیدات امور دامی وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد:
    فیداکسپو، بستر مناسبی برای معرفی دستاوردهای نوین صنعت خوراک آماده
    خبر _ معاون تولیدات امور دامی وزارت جهاد کشاورزی، بر نقش و جایگاه نمایشگاه های تخصصی در دستیابی کشورها به تکنولوژی دانش روز جهان تاکید و تصریح کرد: نمایشگاه فیداکسپو نیز بستر مناسبی برای معرفی دستاوردهای نوین در صنعت خوراک آماده دام، طیور و آبزیان فراهم می کند.
    تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۸ مرداد
[ajax_dropdown 85]