آرشیو : موسسه رویان
  • خبر _ مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با بیان اینکه به زودی شاهد تحول صنعت دام سبک کشور خواهیم بود، گفت: تشکیل 60 هزار راس گله مولد پایه های مادری و پدری نژادهای وارد شده در استان های کرمانشاه، مازندران و اردبیل جهت پشتیبانی 500 هزار راس گله های مولد صنعتی به صورت اقماری با سایر دامداران از برنامه اصلی در افق 1404 است.
    تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۵ اردیبهشت
  • عضو هیات مدیره شرکت کشت وصنعت اشراق:
    خانه تکانی نژادی توسط سازمان اقتصادی کوثر در صنعت دام
    یادداشت _ عضو هیات مدیره شرکت کشت وصنعت اشراق گفت: در کشور تاکنون کمتر برنامه ی مدون و هدفمند اصلاح نژادی که با نگرش حفظ پارامتر های مثبت ژنتیکی این نژاد ها از جمله سازگاری با محیط و همزمان ارتقای توان ژنتیکی در راستای اهداف تولیدی (شیر و گوشت) صورت گرفته است.
    تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱ مهر
[ajax_dropdown 85]