آرشیو : نرخ شیر خام
 • خبر _ در زمانه دور، مردی بود که بسیار خربزه دوست می داشت و از قضا روزی که چند خربزه شیرین خورده بود، در راهی به دوره گردی رسید که کوزه های عسل می فروخت. مرد خربزه دوست که دوباره هوس خربزه کرده بود، از دوره گرد پرسید که آیا خربزه هم در توبره اش دارد؟ دوره گرد در پاسخ گفت که شیرین تر از خربزه دارد و یک کوزه عسل به مرد فروخت. مرد هنوز چند ملاقه از عسل نخورده بود که به دل درد شدیدی گرفتار آمد و نزد حکیم رفت. حکیم از او پرسید چه خورده ای و مرد گفت: چند پاره خربزه و چند ملاقه عسل! حکیم بر آشفت و گفت که خربزه و عسل با هم سازگاری ندارند و علت دل درد تو نیز این باشد. مرد که از درد به خود می پیچید، ناله کنان پاسخ داد: خربزه و عسل با هم نمی سازند؟ چه حرفها حکیم باشی! حالا که خربزه و عسل با هم ساخته اند و مرا بیچاره کرده اند!
  تاریخ انتشار: دوشنبه, ۱۲ آذر
 • خبر _ رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: هزینه تمام شده هر لیتر شیر خام 1750 تومان است، اما ستاد تنظیم بازار زیر بار این موضوع نمی‌رود و می‌گوید اجازه افزایش بیش از 10 درصد را نداریم.
  تاریخ انتشار: جمعه, ۸ تیر
 • یادداشت _ نزدیک به دو سال است که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با در نظر گرفتن تمامی جوانب کار، نرخ شیر خام را 1440 تومان اعلام کرد اما از آن زمان تاکنون هیچ تولیدکننده‌ای شیر خام را به این قیمت نفروخته و هیچ کارخانه‌ای هم به این قیمت نخریده است.
  تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۸ دی
 • خبر _ معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه "برخی از کشورهای شرق آسیا واردات پا، سنگدان و امعاء و احشاء مرغ ایران را به خاطر نبود پروتکل های بهداشتی قطع کردند" گفت: این مواد پروتئینی در برخی کشورها برای صادرات مجدد یا مصرف داخلی مشتری دارد.
  تاریخ انتشار: یکشنبه, ۶ دی
 • صنایع لبنی قیمت 1350 تومان را قبول دارند اما بازهم مخالفت وجود دارد
  به دنبال افزایش قیمت پلکانی شیر خام و تصویب آن در ستاد تنظیم بازار هستیم
  خبر _ مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور درباره نرخ شیر خام با قیمت مصوب 1440 تومان که از تیر ماه سال گذشته مصوب شده اما هنوز کارخانجات لبنی با این قیمت مصوب شیر خام را از دامداران خریداری نمی کنند، عنوان کرد: اتحادیه دامداران موافق افزایش قیمت دو مرحله ای شیر خام هستند به طوری که در مرحله نخست شیر با قیمت 1350 تا 1370 و سپس با قیمت 1370 تا 1440 در بازار عرضه شود و صنایع لبنی این قیمت را قبول دارند اما مخالفت می کنند.
  تاریخ انتشار: یکشنبه, ۳ آبان
[ajax_dropdown 85]