آرشیو : نهاده‌ها
 • یادداشت _ تشکل‌های تولیدی محصولات دام و طیور پس از مناقشه هر ساله و همیشگی در جلوگیری از اقدامات نابجای مسئولین بر تولید و از جمله وضع تعرفه‌های واردات نهاده‌های خوراکی دام و طیور که بحمدالله بهانه‌های زیاد و مختلفی دارد، همیشه ترسی در وجود تولیدکنندگان است که در صورت توفیق رفع یکی از موانع، دوباره مانع جدیدی برای تولیدکنندگان زیربخش دام و طیور از جایی دیگر بدون سر و صدا ایجاد نشود. لذا باید همیشه و از همه طرف با چشم و گوش باز ناظر رفتار و اقدامات دستگاه حاکمه باشیم تا گرفتاری جدیدی ایجاد نشود. به تعبیر دیگر اگر دستمان را نمی‌گیرد سنگ جلوی پایمان نگذارد و پایمان را نگیرد.
  تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱۱ بهمن
 • خبر _ معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزان باید با شرکت‌های خصوصی تعاملات خوبی برقرار کنند، به نحوی‌ که کشاورزان قراردادهای همکاری با این شرکت‌ها منعقد کنند.
  تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۰ آذر
 • خبر _ طبق لایحه بودجه ۹۵ مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی پرداخت می‌شود.
  تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۸ دی
 • مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور تولیدات دامی خبر داد:
  صندوق حمایت از صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان در شرف تأسیس
  خبر _ مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور تولیدات دامی گفت:در راستای حمایت از صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان، وزارت جهاد کشاورزی ایجاد صندوقی حمایتی را در دستور کار دارد.
  تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱۳ آبان
[ajax_dropdown 85]