آرشیو : نهاد حاکمیتی
  • سازمان حفظ نباتات کشاورزی ایران با احیای سازمان حفظ نباتات جانی دوباره می گیرد
    سازمان حفظ نباتات، نهاد حاکمیتی که زیر سایه ماند
    خبر _ به گفته دکتر محمدرضا درگاهی، رییس جدید و جوان سازمان حفظ نباتات، این سازمان یک نهاد حاکمیتی است که در سال 1346 آغاز به کار کرد و اساسنامه آن در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید اما به طور دقیق، قدمت این سازمان به سال 1302 بازمی گردد؛ زمانی که اداره کل مبارزه با ملخ در کشور تشکیل شد.
    تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۳ آبان
[ajax_dropdown 85]