آرشیو : نوآوری های تغذیه
  • خبر _ در حالی که سیاست گذاران و مقامات بهداشتی جهان با تهدید جدی مقاومت ضدمیکروبی مواجه هستند، با نوآوری هایی در زمینه تغذیه پایدار طیور، ابزارهایی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند که عملکرد و بازده پرندگان را با کاهش مصرف آنتی بیوتیک بهبود می بخشد.
    تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۷ فروردین
[ajax_dropdown 85]