آرشیو : واردکنندگان سم و کود
  • جوابیه مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی جوابیه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به رییس انجمن واردکنندگان سم و کود:
    آنچه بر شما سنگینی می کند، نظارت شرکت خدمات حمایتی بر زنجیره تامین نهاده های کشاورزی است
    خبر _ معاونت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت وزارت جهاد کشاورزی با انتشار نامه ای در پاسخ به مصاحبه اخیر اگنا با رییس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران با تیتر«سایه سنگین شرکت های دولتی بر سر بخش کشاورزی»، تصریح کرد: آنچه به تعبیر شما، سنگینی می کند، مدیریت شرکت خدمات حمایتی بر نظارت و کمک به زنجیره تولید، تدارک و توزیع نهاده های کشاورزی است.
    تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۳ بهمن
[ajax_dropdown 85]