آرشیو : وزیر کشاورزی امریکا
  • خبر _ جانی پردو، وزیر کشاورزی ایالات متحده گفت: دولت امریکا در سال 2019 برنامه ای برای افزایش کمک های مالی به کشاورزان در راستای جبران خسارت های ناشی از وضع تعرفه ها ندارد.
    تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱۶ آبان
[ajax_dropdown 85]