آرشیو : پروژه مزرعه 3 هزار راسی دام سبک مولد پرتولید
  • دام های سبک مولد مدیرعامل گروه کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر مطرح کرد:
    ضریب تبدیل دام های سبک مولد ۲ برابر بیشتر از نژادهای بومی
    خبر _ رییس هلدینگ کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر با بیان اینکه ضریب تبدیل دام های سبک مولد 2 برابر بیشتر از نژادهای بومی است، گفت: نژادهای اصلاح شده می توانند صنعت دام سبک کشور را متحول کنند.
    تاریخ انتشار: یکشنبه, ۶ خرداد
[ajax_dropdown 85]