آرشیو : پیش به سوی کشاورزی اقتصادی
  • در حاشیه انتخابات سید محمد مجابی به عنوان معاونت پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی
    دومین شماره ماهنامه پیش به سوی کشاورزی اقتصادی منتشر شد
    خبر _ گرچه انتظار نمی رود که مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی، به یکباره همه میزها را به هم بریزد و میز تشکیلات وزارتخانه را واژگون کند، اما به تدریج و آرام آرام تغییرات را شروع کرده است.
    تاریخ انتشار: شنبه, ۴ آذر
[ajax_dropdown 85]