آرشیو : کالای ایرانی
  • گندم معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی:
     امسال ۱۳.۵ میلیون تن گندم در کشور تولید می شود
    خبر _ معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: برآورد تولید گندم در سال جاری در کشور ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن و پیش بینی خرید محصول مازاد کشاورزان نیز ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم است.
    تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۰ فروردین
  • یادداشت _ بر اساس مفاهیم اثبات شده جهانی مبنی بر الزام خروج کامل دستگاه های دولتی از مبانی اجرایی و جاری در کشور و انتقال به نظام خصوصی سازی و رقابتی با هدف ارتقای سطح کیفیت تولیدات کالای ایرانی به معنای واقعی، شوربختانه این مهم تاکنون به درستی و معنای واقعی شکل نگرفته است.
    تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۹ فروردین
[ajax_dropdown 85]