آرشیو : کمبودعرضه دام
  • خبر _ انواع گوشت و از جمله گوشت مرغ در سبد غذايي خانوارهاي ايراني از اهميت ويژ هاي برخوردار است. از زماني كه قيمت گوشت قرمز افزايش پيدا كرده، اهميت گوشت مرغ در سبد مصرفي خانوارها افزايش يافته است.
    تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱ خرداد
[ajax_dropdown 85]