آرشیو : کینوا بهترین جایگزین برای کشت برنج
  • خبر _ جایگزینی محصولات جدید متناسب با اقلیم منطقه، افزایش استفاده از ماشین آلات کشاورزی مکانیزه ،توسعه آبیاری نوین،کشت در مقیاس های بزرگ و توسعه استفاده از صنایع تبدیلی از جمله نیازهای کهگیلویه و بویراحمد برای گذر از تولید سنتی و ورود به کشاورزی مدرن است.
    تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۴ مهر
[ajax_dropdown 85]