آرشیو : گله های مولد صنعتی
  • خبر _ مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با بیان اینکه به زودی شاهد تحول صنعت دام سبک کشور خواهیم بود، گفت: تشکیل 60 هزار راس گله مولد پایه های مادری و پدری نژادهای وارد شده در استان های کرمانشاه، مازندران و اردبیل جهت پشتیبانی 500 هزار راس گله های مولد صنعتی به صورت اقماری با سایر دامداران از برنامه اصلی در افق 1404 است.
    تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۵ اردیبهشت
[ajax_dropdown 85]