آرشیو : یکسان سازی
  • یادداشت _ پس از اعلام یکسان سازی نرخ ارز توسط دولت یازدهم در یکی دو ماه گذشته و در شرایطی که بازار ارز در نابسامانی و هرج و مرج کامل قرار داشت( و هنوز هم دارد)، دولت برای کنترل قیمت برخی محصولات اساسی، یارانه ارزی اختصاص داد.
    تاریخ انتشار: سه شنبه, ۸ خرداد
  • یادداشت _ تاثیر نرخ ارز بر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در کشور به ویژه در سال های اخیر که همواره با نوسانات شدید همراه بوده و هر روز بر دامنه نوسان آن نیز افزوده می شود، شرایط را برای تولیدکنندگان و بهره برداران دشوارتر کرده و روزنه های صادراتی را مسدودتر و آزادراه های واردات را گشاده تر می کند.
    تاریخ انتشار: شنبه, ۱۱ دی
[ajax_dropdown 85]