- پايگاه اطلاع رساني كشاورزي و صنایع غذایی ايران - https://agna.ir -

حضور شرکت دانش بنیان ماکیان دام پارس در (expopharm)  نمایشگاه بین المللی داروسازی آلمان اکسپوفارم 

نمایشگاه بین المللی داروسازی آلمان

 

حضور شرکت دانش بنیان ماکیان دام پارس [1] در (expopharm)  نمایشگاه بین المللی داروسازی آلمان اکسپوفارم

شرکت دانش بنیان ماکیان دام پارس دربزرگترین و مهمترین نمایشگاه بین المللی داروسازی آلمان اکسپوفارم  (expopharm) [1] در تاریخ ۲۵ تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ معادل ۳ تا ۶ مهر ماه ۹۸ در شهر دوسلدورف آلمان حضور یافت. این اولین باریست که یک شرکت دانش بنیان تولید کننده دارو های دامپزشکی در چنین سطحی از نمایشگاه بین المللی شرکت می نماید.

 

[2] [3]