- پايگاه اطلاع رساني كشاورزي و صنایع غذایی ايران - https://agna.ir -

خسارات سنگین طوفان Drecho به کشاورزی امریکا

آژانس مدیریت ریسک وزارت کشاورزی ایالات متحده میزان خسارت وارده به ایالت آیووا در اثر طوفان را بالاتر از ۱۴ میلیون جریب اعلام کرد.

آژانس مدیریت ریسک وزارت کشاورزی ایالات متحده میزان خسارت وارده به ایالت آیووا در اثر طوفان را بالاتر از ۱۴ میلیون جریب اعلام کرد.

مزارع آیووا که تحت تأثیر طوفان درچو قرار گرفته اند، تا کنون ۱۴ میلیون جریب (۵.۶ میلیون هکتار) برآورد شده اند.

انجمن سویا ایالت آیوا (ISA) میزان خسارت وارده را در روز جمعه ۱۰ میلیون هکتار برآورد کرده بود.

در مجموع این زمین های کشاورزی شامل آیووا جدید شامل ۵.۶۴ میلیون جریب سویا و ۸.۱۸ میلیون جریب ذرت می باشد

وزارت کشاورزی ایالات متحده همچنین پیش بینی می کند که کل زمین های میانه غربی که تحت تاثیر این طوفان قرار گرفته اند حدود ۳۷.۷ میلیون جریب تخمین زده می شوند.

🔶 آژانس مدیریت ریسک میزان خسارت را بالاتر از ۶ میلیارد دلار تخمین زده است.

طوفان درچو با سرعت ۱۴۰ مایل در ساعت بود که ۱۴ ساعت به طول انجامید و بیش از ۷۷۰ مایل را در نوردید.

[1] [2]