• شماره خبر : 58052
 • تاریخ انتشار : 5 آذر 1399
 • پرینت این صفحه
 • اجرای طرح کشاورزی مشارکتی دانش بنیان در حوزه طرح آبیاری ۴۶هزار هکتاری اراضی دشت سیستان

  سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با همکاری و تعاملسازمان تحقیقات و آموزش کشور و اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران و همچنین جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان اقدام به ایجاد طرح و برنامه ریزی به منظور تعامل و همکاری مشترک در زمینه های تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی و استفاده از توانمندی ها، پتانسیل نرم افزاری و سخت افزاری و منابع انسانی در اختیار طرفین، نیاز سنجی، تعیین اولویت های منطقه و احصاء مسائل و مشکلات دانشی، ارتقاء کمی و کیفی سطح دانش حرفه ای و توانمندسازی بهره برداران و ارکان شرکت های تعاونی تولید روستایی و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در جهت افزایش کمی و کیفی تولید در اراضی شرکت های تعاونی تولید روستایی دشت سیستان نمودند و در نخستین گام ضمن ایجاد هماهنگی های لازم و برنامه ریزی مدون، اجرای طرح کشاورزی مشارکتی دانش بنیان در کشت گندم را در دستور کار خود قرار دادند.

  بدین منظور در نشستی مشترک، باحضور بازرگان معاون تحقیقات و آموزش وزارتخانه جهاد کشاورزی، رییس السادات معاون دفتر نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و مجری ایجاد و استقرار نظامهای بهره برداری وآموزش وتوانمند سازی آنها در طرح آبیاری ۴۶ هزارهکتاری اراضی دشت سیستان، رزاقی مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های تولید ایران، بامری مدیر تعاون روستایی استان سیستان و بلوچستان و مدیرعامل اتحادیه تعاونی تولید استان و مدیران عامل شرکتهای تعاونی تولید حوزه طرح و کشاورزان گندم کار منطقه،نسخه قراردادهای همکاری بین کشاورزان، شرکت تعاونی تولید روستایی و شرکت تعاونی دانش بنیان امضاء شد.

  هدف از انعقاد این تفاهم نامه، افزایش بهره وری و ارتقاء کمی و کیفی تولید محصول گندم در حوزه شرکت های تعاونی تولید و در راستای طرح کشاورزی مشارکتی دانش بنیان می باشد.

  در مرحله نخست، این طرح در مزارع گندم اراضی شرکتهایتعاونی تولید روستایی در حوزه طرح « آبیاری ۴۶ هزارهکتاریدشت سیستان » بصورت پایلوت اجرا خواهد شد و در مراحل بعدی در مزارع انگور و گیاهان دارویی نیز اجرایی می گردد.

  پیش بینی می شود با اجرای این طرح، بدون اینکه هزینه مازاد بر کشاورزان تحمیل گردد ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در منطقه سیستان با بکارگیری دستاوردهای تحقیقاتی افزایش یابد و تولید گندم در هکتار، از ۳ تن به حدود ۵ تن برسد.


  کلید واژه ها:

  دیدگاه بگذارید

  avatar
    عضویت  
  Notify of