- پايگاه اطلاع رساني كشاورزي و صنایع غذایی ايران - https://agna.ir -

از وزیر جهاد کشاورزی چه انتظاری دارید

اگنا قصد دارد دیدگاه ها، انتقادات، پیشنهادات و راهکار های دست اندرکاران بخش کشاورزی را منعکس و آنها را به وزیر جهاد کشاورزی منتقل نماید.

نظرات خود را در انتهای همین بخش خبری و کلیک روی متن خبر کامنت بگذارید.

[1] [2]