AgGrowPars دی‌ماه سال جاری  در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران بزرگراه چمران ۱۹ الی ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌گردد
AgGrowPars دی‌ماه سال جاری  در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران بزرگراه چمران ۱۹ الی ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌گردد
نهمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تحت عنوان «نمایشگاه جامع کشاورزی» از تاریخ 19 الی 22 دی ماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.

نهمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تحت عنوان «نمایشگاه جامع کشاورزی» از تاریخ ۱۹ الی ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.

ستاد برگزاری این نمایشگاه اعلام کرد: بیش از ۴۰۰ شرکت داخلی در حوزه های مختلف کشاورزی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. بنابراین گزارش، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد FAO برای اولین بار در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.

 

  • نویسنده : محمد مسعودی