آرشیو : اجرای طرح شیر مدارس
  • مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت عنوان کرد:
    احیای طرح شیر مدرسه؛ تقویت شاخص سلامتی جامعه
    خبر _ مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: کمک به افزایش سرانه مصرف شیر باعث ارتقای شاخص سلامتی و کاهش هزینه های درمان و نیز افزایش طول عمر همراه با سلامتی و کارآمدی جامعه خواهد شد
    تاریخ انتشار: چهارشنبه, 7 مهر
[ajax_dropdown 85]