جمعه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۲
احتمال افزایش دوباره  مواد غذایی در دنیا ۱۴ فروردین ۱۴۰۲
اخبار بین الملللی؛

احتمال افزایش دوباره  مواد غذایی در دنیا

ادامه تنش‌های میان روسیه و اوکراین، بخشی از پاسخگویی به تقاضا در بازارهای جهانی را از ریل خارج کرده و این تقاضاها را به سمت سایر بازارها روانه خواهد کرد؛ به همین دلیل احتمال افزایش دوباره قیمت مواد غذایی در دنیا وجود دارد.