آرشیو : دامگستر
  • یادداشت _ توصیه نگارنده به وزیر محترم جهاد کشاورزی این است که با مطالعه تاریخ معاصر شیلات ایران و فراز و نشیب های معضلات صیادی مد نظر در این مقاله را از افراد صاحب نظر مطالبه کرده وبا دست پر در فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی حضور یابند.
    تاریخ انتشار: یکشنبه, 25 آبان
[ajax_dropdown 85]