آرشیو : دکتر ساداتی نژاد
  • علیرضا کیهان پور تحلیلگر رسانه ای بخش کشاورزی:
    آبیاری گیاهان دریایی منسوخ شده است!!!
    یادداشت _ با ارایه عملکرد ۱۵ ماهه، تشکر و قدردانی از تولید کنندگان و همه ذیربطان بخش کشاورزی و طلب حلالیت دکتر خاوازی وزیر سابق جهاد کشاورزی؛ همچنین پیام تشکر دکتر ساداتی نژاد وزیر جدید از مجلس شورای اسلامی و تقاضای همکاری وهمگرایی از تمامی دست اندرکاران مرتبط بخش، کار سخت و دشوار وزیر تازه نفس از ۴ شهریور ۱۴۰۰ مصادف با روز کارمند رسما آغاز شد که این تقارن زیبا را به فال نیک گرفته و توجه بیشتر به پاسداشت حق وحقوق کارمندان وبازنشستگان شریف ونجیب جهاد کشاورزی در قالب حمایت های مادی ومعنوی مورد انتظار هست و خواهد بود.
    تاریخ انتشار: جمعه, 5 شهریور
  • خبر _ دولتمردان پیوسته باید در پی بهترین نخبگان سرزمین خویش برای اداره امور باشند.
    تاریخ انتشار: پنجشنبه, 21 مرداد
[ajax_dropdown 85]