آرشیو : سند جدید تنوع زیستی
  • خبر _ مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی با اشاره به سند راهبردی جدید تنوع زیستی گفت: در این نسخه آمده کشورها باید تا سال ۲۰۳۰ علاوه بر حذف زباله های پلاستیکی و جریان سازی تنوع زیستی در تمام امور به کاهش ۵۰ درصدی زباله دست یابند.
    تاریخ انتشار: چهارشنبه, 21 مهر
[ajax_dropdown 85]