آرشیو : مشمولان بیمه اجتماعی
  • خبر _ رئیس سازمان امور عشایری گفت: در بحث بیمه اجتماعی عشایری مصمم هستیم با همراهی نمایندگان مجلس میانگین سن مشمولان را از ۵۰ سال به ۶۵ سال افزایش دهیم تا عشایر بیشتری تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.
    تاریخ انتشار: شنبه, 21 فروردین
[ajax_dropdown 85]