آرشیو : واکسن و سرم
  • خبر _ سمینار تخصصی "واکسن و چالش های پیش رو" برای نخستین بار در کشور توسط موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با دعوت از متولیان کمیته واکسیناسیون کشوری، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واکسن به منظور بررسی مشکلات کنونی این حوزه و پایش واکسن های مورد نیاز کشورمان در دهه آینده روز سه شنبه ششم اسفندماه در این موسسه برگزار می شود.
    تاریخ انتشار: شنبه, 3 اسفند
[ajax_dropdown 85]