آرشیو : کارخانجات لبنیات
  • خبر _ کمتر از ۳۰ درصد نهاده‌های دامی با قیمت مصوب و بیش از ۷۰ درصد را دامدار به ناچار از بازار آزاد و با قیمت دو تا سه برابر نرخ مصوب تامین می‌کنند.
    تاریخ انتشار: سه شنبه, 31 تیر
[ajax_dropdown 85]