آرشیو : کنجاله پنبه دانه
  • واردات ذرت از برزیل چین دستورالعمل هایی را برای تغییر دستور العمل های خوراک دام صادر کرد
    پدافند غیر عامل چین در صنعت خوراک
    خبر _ وزارت کشاورزی و امور روستایی چین دستورالعمل های جدیدی را جهت توصیه به کاهش مصرف ذرت و سویا در خوراک خوک و طیور صادر کرده است که می تواند جریان صادرات غلات به چین را تغییر شکل دهد.
    تاریخ انتشار: یکشنبه, 5 اردیبهشت
[ajax_dropdown 85]