پنج شنبه, ۱۳ بهمن , ۱۴۰۱
۱۴۰۳ در تولید شکر خودکفا می‌شویم ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
تدوین سند خودکفایی قند و شکر:

۱۴۰۳ در تولید شکر خودکفا می‌شویم

وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تدوین سند خودکفایی قند و شکر با تاکید بر کشت پاییزه و افزایش بهره‌وری در این بخش کرده است.