استاندار قزوین در راس هیئتی از مدیران اجرایی استان شب گذشته به منظور بررسی و رفع مشکلات احتمالی از یک واحدکشتارگاه صنعتی مرغ در شهرستان قزوین بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان قزوین، معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان گفت: دکتر فریدون همتی استاندار قزوین به همراه تنی چند از معاونین […]

استاندار قزوین در راس هیئتی از مدیران اجرایی استان شب گذشته به منظور بررسی و رفع مشکلات احتمالی از یک واحدکشتارگاه صنعتی مرغ در شهرستان قزوین بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان قزوین، معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان گفت: دکتر فریدون همتی استاندار قزوین به همراه تنی چند از معاونین ورؤسای سازمان های جهاد کشاورزی، دامپزشکی، صنعت معدن تجارت، دارایی، گاز و … از یک کشتارگاه صنعتی طیور در قزوین بازدید کرد.

دکتر اکبر شاهی تصریح کرد: در این بازدید یکساعته استاندار قزوین، از روند کشتار و نظارت های بهداشتی صورت پذیرفته شده بر امر تولید گوشت مرغ سالم بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات این صنعت قرار گرفت.
دکتر اکبر شاهی ادامه داد: با توجه به اینکه کشتارگاه مذکور موفق به اخذ کد IR گردیده است استاندار قزوین دستور داد به منظور ایجاد اشتغال بیشتر و تشویق به صادرات گوشت مرغ و تخم مرغ از استان قزوین ، اتحادیه های مرتبط، با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مناسب اقدام نمایند.