معاون سلامت اداره کل دامپزشکی خوزستان از صدور پروانه های بهره برداری بهداشتی جهت خودروهای حمل نهاده های دامی خبر داد. معاون سلامت اداره کل دامپزشکی خوزستان از صدور پروانه های بهره برداری بهداشتی جهت خودروهای حمل نهاده های دامی خبر داد. دکتر رضا اسدی با اعلام این خبر افزود : در ششماهه اول سال […]

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی خوزستان از صدور پروانه های بهره برداری بهداشتی جهت خودروهای حمل نهاده های دامی خبر داد.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی خوزستان از صدور پروانه های بهره برداری بهداشتی جهت خودروهای حمل نهاده های دامی خبر داد.

دکتر رضا اسدی با اعلام این خبر افزود : در ششماهه اول سال ۹۵ تعداد ۸۷۹ پروانه بهره بردای بهداشتی جهت خودروهای حامل نهاده های دامی توسط اداره کل دامپزشکی خوزستان صادر و تمدید گردید.

دکتر اسدی اظهار داشت : با توجه به واردات قسمت عمده نهاده های دامی فله کشور از طریق بندر امام خمینی (ره) استان ، ساماندهی خودروهای ویژه حمل نهاده های دامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این خصوص با تلاش همکاران استانی در ششماهه اول سال ۹۵ تعداد ۸۷۹ خوردرو نسبت به دریافت و یا تمدید پروانه های بهره برداری اقدام نمودند.

دکتر اسدی گفت : درهمین راستا در این مدت زمان، تعداد ۷۸ پروانه بهره برداری بهداشتی جهت خودروهای حمل طیور و دام زنده نیز صادر و تمدید گردید.

دکتر اسدی در پایان گفت : ساماندهی و شناسنامه دار کردن ناوگان حمل و نقل دام و فرآورده های خام دامی می تواند به نظارت مطلوب تر دامپزشکی در کنترل و پیگشیری از بیماریهای دام و مشترک همچنین بهداشت و سلامت فرآنده های خام دامی کمک فراوان نماید.