مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: عملیات واکسیناسیون دام های سبک و سنگین علیه بیماری های آبله و شاربن در این استان آغاز شد، دامداران با اکیپ های دامپزشکی همکاری کنند. به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان زنجان، محمد رشید کرمی افزود: شاربن یکی از بیماری های مشترک بین انسان و دام است که […]

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: عملیات واکسیناسیون دام های سبک و سنگین علیه بیماری های آبله و شاربن در این استان آغاز شد، دامداران با اکیپ های دامپزشکی همکاری کنند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان زنجان، محمد رشید کرمی افزود: شاربن یکی از بیماری های مشترک بین انسان و دام است که همه دام های علفخوار و گوشتخوار را می تواند درگیر کند.
به گفته وی، روش انتقال در دام ها به صورت غالب از طریق گوارشی است.
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: بیماری شاربن زیان های اقتصادی قابل ملاحظه ای به دامداران وارد می کند و این بیماری مشترک بین انسان و دام است.
کرمی به بیماری دامی آبله نیز اشاره کرد و یادآورشد: این بیماری یکی از بیماری های مسری در بین دام های سبک گوسفند و بز به شمار می رود که می تواند منجر به بروز خسارت ها و تلفات در این گروه از دام ها شود.
کرمی با بیان اینکه هم اکنون واکسیناسیون دام های سبک و سنگین و علیه بیماری های شاربن و آبله در همه شهرستان های استان زنجان آغاز شده است، خاطرنشان کرد: پیشگیری از این بیماری ها در بین دام ها مستلزم همکاری بیشتر دامداران در مناطق شهری و روستایی است.
وی افزود: بر اساس پیش بینی های انجام شده در عملیات واکسیناسیون علیه بیماری شاربن بیش از ۵۱۶ هزار و ۵۰۰ راس دام سبک و سنگین و یکهزار و ۷۰۰ تک سمی تحت پوشش قرار می گیرند.
مدیر کل دامپزشکی استان زنجان گفت: از این تعداد حدود ۴۸۶ هزار راس گوسفند و بز و ۳۰ هزار و ۵۰۰ راس دام گاو است.
کرمی اظهارکرد: برای پیشگیری از بیماری دامی آبله نیز ۸۰۰ هزار گوسفند و بره و ۱۱۷ هزار بز و بزغاله تحت پوشش عملیات واکسیناسیون قرار می گیرند.
واکسیناسیون دام ها علیه بیماری های شاربن و آبله با همکاری ۲۴ اکیپ از بخش خصوصی و دولتی در سطح استان زنجان آغاز شده است.
واکسیناسیون دام های سبک و سنگین علیه بیماری های بروسلوز، شاربن، هاری، لمپی اسکین و طاعون نشخوارکنندگان کوچک، کزاز و شاربن علامتی، طاعون، تب برفکی، سل، آبله، آنتروتوکسمی، قانقاریا و آگالاکسی و دیگر بیماری ها سالانه به صورت رایگان با همکاری اکیپ های بخش خصوصی و دولتی انجام می شود.
دامپزشکی همواره کنترل و پیشگیری از بیماری دامی و مشترک بین انسان و دام، بیشترین و مهمترین جایگاه را دارد.