دکتر مهدی حسینی گفت: کارشناس اداره دامپزشکی شهرستان زاهدان در محل کشتارگاه دام، مورد ضرب و شتم قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان، مدیر کل دامپزشکی استان از ضرب و شتم و هتک حرمت کارشناس اعزامی اداره دامپزشکی شهرستان زاهدان در محل کشتارگاه پاکدام کویر زاهدان خبر داد. […]

دکتر مهدی حسینی گفت: کارشناس اداره دامپزشکی شهرستان زاهدان در محل کشتارگاه دام، مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان، مدیر کل دامپزشکی استان از ضرب و شتم و هتک حرمت کارشناس اعزامی اداره دامپزشکی شهرستان زاهدان در محل کشتارگاه پاکدام کویر زاهدان خبر داد.

دکتر مهدی حسینی افزود: این کارشناس که به منظور نظارت بهداشتی و معاینه قیل از کشتار دام ها به کشتارگاه مراجعه نموده بود، در حین انجام وظیفه و در حضور مدیر عامل کشتارگاه با توهین و هتک حرمت یکی از حاضرین در محل مواجه شد و در ادامه توسط این فرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت تا جایی که منجر به دخالت پلیس گردید و این در گیری با ورود پلیس به محل خاتمه یافت.

وی همچنین اظهار داشت: کنترل بهداشتی فرآورده های خام دامی جزو رسالت های اصلی دامپزشکی بوده و در حال حاضر با توجه به فصل فعالیت انگل های خارجی در دام ها و احتمال بالای ابتلای افراد به بیماری های مشترک از قبیل تب خونریزی دهنده کریمه کنگو تشدید اقدامات بهداشتی و ضوابط قرنطینه ای و امنیت زیستی ضروری می باشد و خاطر نشان کرد سازمان دامپزشکی، سلامت و امنیت غذایی مردم را با هیچ چیزی عوض نمی کند و این قبیل اقدامات، کوچکترین خدشه ای در انجام وظایف محوله و خدمت رسانی به مردم ایجاد ننموده و ما را در این مسیر مصمم تر خواهد نمود.

شایان ذکر است، گزارش مربوط با حضور نیروی انتظامی تهیه و پرونده اولیه با حضور نماینده حقوقی، مسئول حراست و معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی استان تشکیل گردیده که به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.