رشد سرمايه‌گذاري در كشاورزي با اصلاح ساختار بانك كشاورزي
رشد سرمايه‌گذاري در كشاورزي با اصلاح ساختار بانك كشاورزي

دبيركل خانه كشاورز پيشنهاد داد: با اصلاح ساختار مالي بانك كشاورزي، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي رشد خواهد كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از بانك كشاورزي، عيسي كلانتري در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، با اعلام اين پيشنهاد افزود: بخش كشاورزي به لحاظ اينكه حدود 11.5 درصد […]

دبيركل خانه كشاورز پيشنهاد داد: با اصلاح ساختار مالي بانك كشاورزي، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي رشد خواهد كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از بانك كشاورزي، عيسي كلانتري در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، با اعلام اين پيشنهاد افزود: بخش كشاورزي به لحاظ اينكه حدود 11.5 درصد توليد ناخالص داخلي و 22 درصد اشتغال نيروي كار كشور را به خود اختصاص داده و در توليد بسياري از محصولات باغي رتبه جهاني دارد، نقش مهمي را در اقتصاد ملي ايفاد مي كند.

وي با بيان اينكه توسعه ظرفيت‌هاي توليدي و افزايش بهره وري عوامل توليد از عوامل موثر در رشد اقتصادي به ويژه بخش كشاورزي به شمار مي آيند، گفت: دسترسي به ظرفيت‌هاي بيشتر نيازمند سرمايه‌گذاري و استفاده از سرمايه‌ها و ظرفيت‌هاي موجود مستلزم وجود منابع مالي كافي است.

دبير كل خانه كشاورز با اشاره به پايين بودن بهره وري آب در بخش كشاورزي خاطر نشان كرد: افزايش بهره وري و راندمان آبياري نه تنها تداوم توليد را در بخش كشاورزي تضمين مي كند بلكه معضل كمبود آب را نيز تعديل خواهد كرد.

كلانتري اضافه كرد: افزايش بهره وري آب نيازمند سرمايه گذاري در سيستم هاي آبياري آب اندوز و اجراي روش هاي نوين آبياري است.

وي يكي ديگر از چالش هاي پيش روي بخش كشاورزي را بالا بودن ضايعات در مراحل مختلف توليد و پس از توليد معرفي كرد و گفت: كاهش ضايعات كه تا 30 درصد نيز تخمين زده مي شود، نياز به سرمايه گذاري در وسايل كاشت، داشت، برداشت و توسعه صنايع فرآوري، نگهداري و حمل و نقل دارد.

كلانتري با بيان اينكه بازار سرمايه در ايران رشد نيافته است ، افزود : در چنين شرايطي و به ناچار ، بار اصلي تامين سرمايه براي بخش اقتصادي به عهده بانك ها است.

كلانتري ياد آور شد: بانك ها به دليل مخاطراتي كه بخش كشاورزي با آن مواجه است رغبت چنداني به پرداخت تسهيلات به توليد كنندگان اين بخش ندارند و تنها بانك كشاورزي عهده دار تامين مالي بخش كشاورزي است.

دبير كل خانه كشاورزي گفت : بانك كشاورزي با جمع آوري سپرده هاي مردمي نهايت تلاش خود را براي ايفاي مسئوليت هاي خود در قبال بخش كشاورزي به كار بسته است و انصافا خدمات ارزنده اي را تا كنون ارائه كرده است.

وي تصريح كرد : در بازار رقابتي كنوني و وجود رقباي خصوصي كه سپرده هاي مردمي را به شيوه هاي مختلف به سمت خود مي كشانند ، توقع بيشتر از بانك كشاورزي چندان منصفانه و كارساز نيست .

كلانتري افزود: در شرايطي كه تامين امنيت غذايي مردم كشور يك اصل اساسي است ، انتظار مي رود دولت محترم به تامين منابع مالي بخش كشاورزي و تقويت بنيه مالي بانك كشاورزي كمك كند.

بر اساس اين گزارش دبير كل خانه كشاورز در ادامه اين نامه راهكارهايي را براي تحقق اين امر به معاون اول رييس جمهور پيشنهاد داده است .